Mechanika Autor
  Montaż BLOSa na instalacji LPG hOMER

 

 

Potrzebne bedzie:
  BLOS - 330 zł (allegro)
  elastyczna przejściówka montażowa - 25 zł (BRC)
  wąż gumowy ok. 1,7 m - 8 zł
  kolanko mosiężne gwintowane (można użyć ze starego miksera)
  opaski zaciskowe

 

System BLOS możemy zainstalować na już działającej instalacji LPG/CNG. Musimy bowiem posiadać odpowiednią adnotacje w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacje na zbiornik gazu.

Oprócz samego BLOSa potrzebne nam jest bowiem wiele elementów tradycyjnej instalacji LPG.

Dlaczego BLOS zamiast tradycyjnego miksera?

 1. Tradycyjny mikser o małej średnicy wewnętrznej pracuje poprawnie na wolnych obrotach i przy małych obciążeniach ale - właśnie z racji małego przelotu - zmniejsza radykalnie maksymalne osiągi silnika. BLOS zachowuje się w tym przypadku jak mikser mający o wiele większa średnicę redukując do minimum zmniejszenie mocy i pozwalając silnikowi „oddychać pełną piersią”.
 2. Tradycyjny mikser o dużej średnicy zachowuje się poprawnie przy dużych prędkościach (dużych obciążeniach) ale z drugiej strony jest przyczyną niestabilnego składu mieszanki na wolnych obrotach, „dziur” w przyspieszeniu i strzałów w dolot. BLOS dzięki swej
  budowie jest pozbawiony tych niedogodności.
 3. BLOS pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Prawidłowy i optymalny skład mieszanki paliwowo powietrznej w pełnym zakresie obrotów uzyskiwany dzięki zastosowaniu BLOSa pozwala na sprostanie najbardziej rygorystycznym normom
  dotyczącym emisji spalin.
 4. BLOS z powodzeniem może być zastosowany we wszelkich silnikach z wtryskiem zasilanych LPG lub CNG.
 5. Zastosowanie BLOSa zdecydowanie upraszcza montaż instalacji. Z powodzeniem można go zainstalować pomiędzy przepływomierzem klapkowym a przepustnicami bez konieczności instalowania dodatkowych mierników przepływu czy jakichkolwiek
  kompensatorów ciśnienia. Jeden model można zastosować zdecydowanej większości typach samochodów.
 6. BLOS minimalizuje ryzyko strzałów w dolot spowodowanych wadliwym składem mieszanki. Należy jednak pamiętać, że to urządzenie nie zabezpiecza przed wystrzałami spowodowanymi przez zły stan świec, instalacji wysokiego napięcia (przewody, kopułka
  rozdzielacza, cewka etc.) czy też całkowite wypalenie gazu ze zbiornika (co powoduje zubożenie mieszanki). Można dodatkowo wyposażyć instalację w ochronnik przepływomierzy (do nabycia w sieci BRC), klapy antywybuchowe etc. Ochronnik
  przepływomierza montuje się bezpośrednio na korpusie BLOSa spiłowując przedtem rant na krawędzi dolotu.

Zasada działania:

BLOS można nazwać mikserem o zmiennym przekroju. Mówiąc wprost jest to mikser, o zmiennej średnicy uzależnionej od zapotrzebowania silnika. Może być równoważny mikserowi o średnicy mniejszej niż 10mm na wolnych obrotach i mikserowi o średnicy sporo
przekraczającej 45 mm przy dużym obciążeniu gdy przelot jest całkowicie otwarty. BLOS wytwarza praktycznie stałe podciśnienie w każdych warunkach pracy. Diagram obok pokazuje, jak tradycyjny mikser wytwarza bardzo słabe podciśnienie na wolnych obrotach (niestabilny skład mieszanki) i bardzo duże przy wysokiej prędkości powodując problemy z wypełnianiem komory spalania)

BLOS natomiast na wolnych obrotach wytwarza podciśnienie większe o 20-50 razy niż klasyczny mikser, co powoduje bardzo precyzyjne i dokładne dawkowanie gazu.

Na szczegółowym rysunku BLOS-a możemy zobaczyć korpus 6 w którym przepustnica 18 przesuwa się po „gwizdku” 8. Membrana 19 jest przymocowana do przepustnicy za pomocą pierścienia 20. Sprężyna 22 cały czas dociska przepustnicę w dół. Przepływ powietrza przez BLOS-a (w kierunku oznaczonym strzałką na korpusie) powoduje powstanie podciśnienia. Różnica ciśnień z obu stron membrany powoduje wytworzenie siły która unosi przepustnicę aż do momentu uzyskania równowagi ciśnień. Można więc określić, że ustalona pozycja przepustnicy odpowiada ilości przepływającego powietrza. Przepustnica podnosząc się odsłania zmiennej geometrii otwór „gwizdka”, którym dostaje się gaz w ilości proporcjonalnej do aktualnego przepływu powietrza. Dawkowanie więc gazu odbywa się praktycznie jednocześnie z pomiarem ilości przepływającego powietrza i są to procesy nieodłącznie ze sobą powiązane. Dzięki faktowi, że działanie urządzenia oparte jest na prostych i niezawodnych prawach fizyki oraz, że nie zastosowano tu żadnych elementów elektronicznych (które zawsze wprowadzają pewne opóźnienia i często niestety są zawodne), urządzenie zyskuje coraz większą rzeszę zadowolonych użytkowników.

OPIS:

 1. Dolot gazu
 2. OR2068 uszczelka
 3. Pierścień mocujący
 4. M4X10 śruba
 5. Pokrywa
 6. Korpus
 7. Opaska 70-90 H9
 8. Gwizdek
 9. Element “M”
 10. Śruba regulująca dawkę gazu (skład mieszanki)
 11. Śruba regulacyjna dla obrotów jałowych
 12. OR2012 uszczelka
 13. OR3081 uszczelka
 14. Ręczne podparcie przepustnicy
 15. OR2015 uszczelka
 16. Cylinder ręcznego podparcia przepustnicy
 17. Aluminium Washer
 18. Przepustnica
 19. Membrana
 20. Pierścień mocujący
 21. Samogwintująca śruba
 22. Sprężyna
 23. OR2050 uszczelka
 24. OR2025 uszczelka

WAŻNE UWAGI:
A – Dostarczony model BLOS-a może być zastosowany w większości typach aut.
Wymienny „gwizdek” występuje w czterech odmianach o różnej geometrii otworu (tzw. SLIT), przez który dostaje się gaz.
Slit E – Normalny przepływ ( 80 % pojazdów )
Slit D – Zwiększony przepływ (15% pojazdów )
Slit A – Duży przepływ ( 5% pojazdów )
Slit P – Niewielki przepływ ( nie używany )
Obecnie BLOS jest dostarczany z gwizdkiem typu Slit D , który z powodzeniem zaspokaja pojazdy nawet o dużych pojemnościach.
B – śruba 10, dzięki elementowi „M” 9 zmienia położenie gwizdka jego obracania się (otwór pozostaje w tym samym kierunku ) Śruba 10 jest odpowiednikiem registra czy aktuatora w klasycznych instalacjach.
C - Śruba 11 umożliwia regulację składu mieszanki dla jałowych obrotów silnika pozwalając na przepływanie gazu dodatkową dyszą.
 

MONTAŻ BLOSa w silniku 2.0 16v:

Nie będą nam już potrzebne poniższe elementy tradycyjnej instalacji LPG:

mikser

klapa antywybuchowa

zawór dawkowania gazu / śruba ręczna

Do elementów niekoniecznych zaliczyć można również komputer lambda jednak zostawiamy go by można było sterować elektronicznie przyciskiem z kabiny oraz by automatycznie przełączało na gaz po osiągnięciu 2.5 tys. obrotów.

BLOS montujemy jak najbliżej przepustnicy na przewodzie doprowadzającym powietrze do przepustnicy w taki sposób by strzałki na jego korpusie skierowane były w stronę przepustnicy.
Przed zamontowaniem należy zadbać o to by silnik krokowy zasysał powietrze już wzbogacone o gaz czyli gotową mieszankę - w innym wypadku będzie niemożliwe ustawienie wolnych obrotów bo będzie próbował pracować na samym powietrzu. Realizujemy to w podobny sposób jak w przypadku tradycyjnego miksera. Wlot przewodu od silniczka krokowego przekładamy z fabrycznego miejsca jakim jest plastikowy przewód powietrzny w nowoutworzony otwór już za BLOSem. Producent przygotował juz miejsce na taki przewód w BLOSie jednak wymaga to ingerencji w niego poprzez nawiercanie i gwintowanie otworu. Podobny rezultat uzyskujemy tworząc otwór w kolanku gumowym tuż za BLOSem i montując na nim kolanko żeliwne do którego podłączamy przedłużonego węża od silniczka krokowego. Należy zadbać o to by było to stabilnie zamocowane i nie powodowało rozszczelnień układu dolotowego.

Wąż doprowadzający gaz powinien być dołączony do kolanka (1) i bezpośrednio najkrótszą drogą do parownika (usuwamy wszelkie registry, aktuatory itp.).
Na wężu doprowadzającym gaz od parownika można zamontować np. atrapę registra (dla dociekliwych diagnostów) ale sam przelot gazu musi być wolny od wszelkich regulacji i ograniczeń.
Pozostaje nam wąż kompensacji, który możemy całkowicie zlikwidować pozostawiając niezaślepione wyjście z reduktora bądź wprowadzić go w miejsce fabrycznego wejścia w dolocie powietrza od silniczka krokowego.

Po zamontowaniu uzyskujemy taką kolejność elementów:


WAŻNE UWAGI
Należy zadbać o szczelność połączeń, szczególnie gazowych jak i pomiędzy BLOSem a silnikiem.
Najlepszą pozycją dla BLOS-a jest praca w pionie (kolanko u góry) lub z niewielkimi od niego odchyłami do 40*. Praca w odwrotnym położeniu jest całkowicie odradzana i może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
Blos jest składany w sposób szczelny więc nie powinno się go rozkręcać aby uniknąć rozszczelnienia lub uszkodzenia elementów.

W efekcie końcowym otrzymujemy taką instalacje:

 

REGULACJA

 

Ustawienie parownika.
Należy „rozkręcić” parownik na maksimum tzn. w zależności od parownika (sprawdzić w instrukcji) wykręcić lub wkręcić śrubę regulacji jałowych obrotów (zazwyczaj wykręcić).
Jeżeli istnieje dodatkowa śruba regulująca naprężenie membrany parownika to zostawiamy ją w położeniu fabrycznym.

Ustawienie BLOS-a

Ustawić śrubę 10 w środkowym położeniu (wkręcić całkiem i wykręcić około 2,5 obrotu), rys. 10

Wkręcić śrubę jałowych obrotów i wykręcić 1,5 obrotu, rys.11

Odpalić silnik i po nagrzaniu parownika przełączyć na gaz.
Używając analizatora spalin przy około 3500 rpm regulować śrubą 10 aby uzyskać jak najniższą wartość CO a najwyższą CO2. Wkręcając śrubę podajemy mniej gazu, wykręcając
podajemy większą ilość. Wykonać pomiar na obrotach jałowych i w razie potrzeby ustawić mieszankę śrubą 11. Po ustawieniu jałowych sprawdzić jeszcze raz przy 3500 rpm i ewentualnie przeregulować.

Przy takich ustawieniach samochód powinien do prędkościach 100-110 km/h pracować na bardzo oszczędnej aczkolwiek jak najbardziej poprawnej dawce gazu. BLOS bez problemu i
bardzo szybko może tą mieszankę zubożyć/wzbogacić gdy zwolnimy/wciśniemy pedał gazu – nie powinno być problemu z dużymi prędkościami oraz wkręcaniem się na wysokie obroty.
Wykonać jazdę testową i powtórzyć pomiary, w razie potrzeby przeregulować.
 

EKSPLOATACJA
Przy okresowych regulacjach ( ok. 20.000 km ) należy sprawdzić czy przepustnica BLOSa gładko i płynnie porusza się po gwizdku. W razie potrzeby wyczyścić (np. benzyną
ekstrakcyjną lub isopropanol-em) gwizdek z mazutu i innych zanieczyszczeń aby przepustnica chodziła poprawnie.
W razie silnego zabrudzenia wymontować gwizdek i dokładnie wszystko oczyścić.

 

Rezultaty:

Dla przykładu w Fordzie Scorpio 2.9 V6 odnotowano takie wyniki:

  Zasilanie moc maksymalna [KM] moment  [Nm]
  Benzyna miksery 106,0 182
  Gaz miksery 90,4 174
  Benzyna blos 141,6 199
  Gaz blos 140,5 201
  Nominalnie 145,0 222

 

Tłumaczenie fragmentów instrukcji BLOSa: Struna i Maup z forum Ford Scorpio Team (instrukcja przetłumaczona ; instrukcja w oryginale)
Cenne informacje z for dyskusyjnych: AUDI Klub Polska oraz FordClubPolska
oraz ze stron internetowych m.in. FordClubPolska