Oficjalny regulamin Corrado Club
§ I
Charakter klubu
1.
2.
3.
4.
Przystąpienie do Corrado Club jest dobrowolne.
Corrado Club jest nieformalnym stowarzyszeniem dla posiadaczy samochodów marki VW Corrado.
Corrado Club swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.
Corrado Club nie posiada siedziby ani adresu.
§ II
Cel i zadania
1.
2.
3.
4.
Głównym celem istnienia klubu jest wzajemna pomoc pomiędzy członkami.
Organizowanie zlotów i spotkań klubowych.
Pozyskiwanie nowych członków.
Przywracanie samochodów do ich idealnego stanu a nawet więcej!
§ III
Informacje odnośnie członkostwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klubowiczem może zostać osoba posiadająca samochód VW Corrado.
Warunkiem przystąpienia do klubu jest:
- akceptacja regulaminu klubu
- wypełnienie formularza
- utrzymywanie aktualnych danych w indywidualnym profilu
- opłacanie składki klubowej (69zł/rok)*
Status klubowicza uzyskuje się po trzecim zlocie
Po spełnieniu wszystkich warunków klubowicz otrzymuje naklejkę klubową na samochód oraz kartę klubową..
Klubowicz w przypadku naruszania regulaminu klubu bądź regulaminu forum może zostać usunięty z klubu bez ostrzeżenia.
Klubowicz w przypadku sprzedaży samochodu zobowiązany jest do usunięcia naklejki klubowej oraz zgłoszenia tego faktu do Zarządu Klubu.

* Składka klubowa jest konieczna na utrzymanie części medialnej klubu (serwer, domena) oraz na finansowanie nagród w konkurencjach klubowych jak i dofinansowania do atrakcji na zlotach.. Po uiszczeniu składki osoba wprowadzona jest do bazy, otrzymuje status "oczekuje" i może brać udział w konkurencjach klubowych

§ IV
Obowiązki i prawa członków klubu
1.
2.
3.
4.

Każdy klubowicz ma takie same prawa i obowiązki.
Każdy klubowicz powinien odnosić się z szacunkiem do innych klubowiczów.
Każdy klubowicz powinien w miarę możliwości systematycznie przeglądać forum klubowe
Każdy klubowicz zobowiązany jest do:
- przestrzegania regulaminu
- dbania o dobry wizerunek klubu.
- do niesienia pomocy innym klubowiczom w razie potrzeby
- przyczyniania się do rozwoju klubu
- do obecności przynajmniej 1 raz w roku na zlocie*

* W razie niemożliwości uczestniczenia w zlotach punkt ten może zostać pominięty na podstawie prośby ze strony zainteresowanego rozpatrywanej przez Zarząd.

§ V
Forum klubowe
1.
2.
3.


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.11.
Każdy klubowicz ma pełne prawo do korzystania z klubowego forum.
Korzystać z forum mogą niezrzeszeni właściciele VW Corrado jak i ich sympatycy jednakże na warunkach ograniczonych.
Ograniczenia dla sympatyków mogą zostać zniesione poprzez wypełnienie poniższych warunków:
- opłacaniu składki 25zt/rok
(klubowicze w cenie 69zt mają tą opłatę wliczoną)
- spełnianie obowiązków z § IV takich jak klubowicze
Jedna osoba może mieć tylko jedno konto.
Ogłoszenia zamieszczane na forum mają mieć bezpośredni lub pośredni związek z marką VW.
W przypadku nieaktualności ogłoszenia ogłoszeniodawca zobowiązany jest o tym napisać.
Wiadomości umieszczane przez użytkowników w pokojach tematycznych muszą być związane z danym tematem pokoju.
Nieprzestrzeganie w/w zasad może spowodować usunięcie wiadomości.
Forum może być wykorzystywane z uwzględnieniem ogólnie przyjętych zasad etyki.
Administrator forum może zablokować lub usunąć użytkownika z bazy bez ostrzeżenia, jeżeli:
- na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy nie korzystał z forum *
- nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
- będzie wykorzystywał forum do celów komercyjnych.
Administratorzy oraz Moderatorzy forum mają prawo do blokowania tematów, a po przedyskutowaniu kwestii spornej z zarządem mają prawo zmienić przesunąć lub usunąć post lub cały temat.

* Nie dotyczy klubowiczów

Szczegółowe informacje odnośnie korzystania z forum i panujących tam zasad do których bezapelacyjnie NALEŻY się stosować znajdują się na samym forum pod TYM adresem

 

Nr konta klubowego:

 
Miłosz Popiołek
65 1140 2004 0000 3202 3557 5526
mBank

UWAGA: W tytule przelewu należy podać Nick oraz imię, nazwisko.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY