Artykuły prasowe gazeta: numer:
  W marcu jak w garncu VW-Trends kwiecień 2006 rok