Artykuły prasowe gazeta: numer:
  Niemiecki (K)night Rider VW-Trends styczeń 2007 rok