Artykuły prasowe gazeta: numrer:
  Macho i Softie International Auto nr 5; XI 1991